Kaushal Katta

February 3, 2020

अशी दुपार

भक्ताला संकटकाली जसा परमेश्वर आठवतो तसं कधी खूप घाईत एखाद्या गाण्याची गरज पडली तर मी बागवे सरांकडे धाव घेतो. ते उत्तम शीघ्रकवी तर आहेतच पण शब्दप्रभूही आहेत. अरूण म्हात्रे, अशोक बागवे, अशोक नायगांवकर, नलेश पाटील, महेश केळुसकर आणि निरंजन उजगरे हे सगळे कवी मिळून ‘कवितांच्या गावा जावे’ असा एक कार्यक्रम […]
August 26, 2012

Memories of Lokmanya

The title is, I admit, a little misleading. I am generations away from having any memories of the person, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. But some historical figures hold sway generations after they have physically perished. And Lokmanya Bal Gangadhar Tilak definitely is one such figure. My maternal grandparents lived in […]